”Det är i ytterstan Stockholm växer mest”

Social hållbarhet är en förutsättning för att få ett välfungerande samhälle. Namnet till trots ser Skönhetsrådet det som sin uppgift att värna Stockholms integration och demokrati. (Det får gärna vara snyggt också!)

På Hantverkargatan, ett stenkast från Stadshuset, sitter ”Rådet till skydd för Stockholms skönhet” – mer känt som Skönhetsrådet. Det är en kommunal remissinstans som behandlar frågor som rör nybyggnader, planer och bygglov. Henrik Nerlund är rådets kanslichef och sekreterare sedan oktober i fjol.

– Det är en myt att vi säger nej till allting, däremot föreslår vi ofta konstruktiva förändringar för att det ska bli ännu bättre, säger Henrik Nerlund förekommande och ler åt den nidbild som ibland målas upp av rådet. Han fortsätter:

– Jag tycker att det är modigt av Stockholm att ha ett expertråd som får tycka till i olika frågor.

Som nyvald kanslichef har Henrik Nerlund stora visioner för sitt arbete tillsammans med rådet. Social hållbarhet är högt prioriterat, likaså att rikta blicken mot ytterstan.

– Vi är inne i ett intensivt stadsutvecklingsskede, där Stockholm på fem år ska bygga 40 000 bostäder. Det är mycket viktigt att få till en bra helhetslösning: att det inte bara blir en massa nya hus, utan också bra miljöer mellan husen.

Isolerade småstäder i storstaden

Henrik Nerlund sticker inte under stolen med att Skönhetsrådet är kritiskt mot kortsiktigheten i att det ibland saknas grundläggande infrastruktur för hela livet i nybyggda områden. Till exempel tar han skolor som inte sällan får en överbliven bit mark i slutet av projekteringen.

– Vi skulle önska att staden själv planerade för var man vill bygga, snarare än att entreprenörer letar efter platser att bygga på. För att stadsutvecklingen ska klara förändringar över tid är det avgörande att ha ett månghundraårigt perspektiv och en god blandning i bebyggelsen.

Henrik Nerlund är arkitekturhistoriker med specialisering mot stadsförnyelse i efterkrigstidens miljöer. Han menar att det finns många kvaliteter i den tidens byggande, men att bristerna bland annat består i att stadsdelarna är isolerade.

– Om man tittar på de tunnelbanestadsdelar som är byggda på 1940-talet – till exempel Gubbängen, Hökarängen och Farsta – så är de är småstäder i storstaden utan kopplingar till varandra. Framtidens utmaningar blir att integrera de olika områdena för att komma till bukt med den segregerande struktur som finns i Stockholm i dag, säger han.

Högljudd innerstad kontra röstsvag förort

Kanslichefen se även med oroade ögon på att omsorgen om byggprojekten sjunker kraftigt i takt med antalet kilometer från innerstan och menar att detta är ett demokratiskt problem.

– En stadsdel där folk av olika anledningar inte överklagar lika mycket ska inte betyda en sämre bebyggelse. Där har vi en viktig roll att spela. Skönhetsrådet har tidigare varit innerstadsfokuserat, det kommer vi inte att vara framöver. Vi kommer att behöva inrikta oss mycket mer på ytterstan, eftersom det är där den stora utbyggnaden av Stockholm kommer att ske.

Skönhetsrådet tittar mer på helhet och kvalitet än på det rent estetiska. Henrik Nerlund berättar att namnet har varit omstritt ända sedan starten år 1919.

– Vi jobbar med stadsbild, stadsmiljö och stadslivsfrågor. Hur kopplar man skönhet till dessa tre verksamhetsområden? Skönhet är oerhört subjektivt, men vi försöker verka för att skapa harmoni. Och nej, vi ser oss inte som några smakdomare, säger han och skrattar.

Detta är Henrik Nerlund

Karriär i korthet: Utbildad vid Stockholms universitet och Poppius. Har drivit en egen verksamhet som arkitekturhistoriker med specialisering mot stadsförnyelse i efterkrigstidens bebyggelsemiljöer. Kanslichef på Skönhetsrådet sedan 1 oktober 2014.

Bostad: Lägenhet vid Skanstull.

Intressen: Arkitektur, trädgårdsarbete och att läsa.

Bästa mat: Italienskt.

Drömresmål: Cityweekends är min grej, Berlin är en favorit.

Världens häftigaste stad: Tel Aviv är oerhört spännande med sin bauhausarkitektur och blandning mellan stads- och strandliv.

Stockholms vackraste byggnad: Franska huset på Folkungagatan, det är ett tidlöst bostadshus som är väldigt vackert i sin enkelhet.

Dold talang: Jag är faktiskt grym på att fickparkera!

Text och foto: Nicole Kling

Reportaget publicerat i Byggbiz (omslagsartikel)