Nicole Kling

Nicole Kling

Samhällsanalytiker och fotograferande skribent

Jag har sedan 2007 arbetat som fotograferande journalist och skribent med inriktning mot jämställdhet, funktionsvariation och hållbarhet. I januari 2021 tog jag en magisterexamen i sociologi. I en samtid som präglas av social förändring är behovet av samhällsanalys, och förmågan att formulera dessa insikter, stort. Jag skriver såväl journalistiskt som akademiskt och brinner för att kommunicera kring frågor som på olika sätt rör mänskliga rättigheter genom att belysa förgivettagna normer och maktstrukturer.

Min långa erfarenhet som journalist i kombination med en kvalitativ forskningsinriktning innebär att intervjun är ett av mina främsta arbetsverktyg. Att intervjua kräver total närvaro och en fingertoppskänsla för följdfrågor som fördjupar resonemang utan att kränka integriteten hos den intervjuade. Jag har erfarenhet av både moderatorsuppdrag och att föreläsa och en av mina styrkor är min förmåga att fånga upp det oväntade och sätta in det i en större kontext. Att jag pratar flytande spanska och engelska har varit ovärderligt i mina möten med människor i olika delar av världen eftersom gedigna språkkunskaper innebär en genväg till att på ett djupare plan förstå ett socialt sammanhang och de människor som verkar inom det. Om du vill komma i kontakt med mig får du gärna höra av dig till nicole@klingmedia.se.